Vi bruker Cookies (egne og fra tredjepart, f.eks. Google Analytics.) for å hjelpe deg med å bruke våre nettsider og bedre skreddersy våre tjenester til dine interesser. Ved videre bruk av våre nettsider er bare teknisk nødvendige Cookies angitt, med aksept blir alle Cookies (også markedsføring av Cookies) satt. Ditt samtykke er frivillig og kan tilbakekalles når som helst i fremtiden.

Ytterligere informasjon finnes i vår personvernerklæring.

Aksepterer

CONOR

CONOR har helt siden starten i 1969 vært en ledende produsent av kvalitetsredskap til landbruket. Enten det gjelder vakumvogner eller pumpevogner, fullforblander eller rundballepakker er styrke, pålitelighet og lang levetid stikkord.

CONOR vakumvogn- og pumpevognserie består av modeller med lastekapasitet fra 5000 liter til 12600 liter. Alle vognene er galavaniserte og leveres med godt dimensjonerte hjul for god bæreevne. Dem leveres også med forskjellig utstyr for påbygging for å dekke den enkeltes behov.

CONOR fullforblandere er vertikal blandere med en blandeskrue på 12- eller 14 m3 vogner, og med to blandeskruer på 15-, 17- eller 20 m3 vogner. Hver skrue har 13 kniver som sikrer effektiv oppkutting. For at blanderen skal fungere godt hos alle brukere kan vognene leveres med forskjellige plasseringer av utforingsåpninger og med transportbånd.  

CONOR rundballepakkere er enkle, robuste pakkere med stor kapasitet. Leveres enten som tre-punkts monterte eller som slep. Betjeningen skjer enten via wirestyring, joystick eller elektronisk. Det roterende pakkebordet har stor diameter på belterullene, 4 belter og 2 støtteruller som igjen sikrer en stabil og jevn pakking.

Vil du vite mer om Conor?
Kontakt din nærmeste Norwegian Agro-forhandler eller les mer på www.conoreng.com