Vi bruker Cookies (egne og fra tredjepart, f.eks. Google Analytics.) for å hjelpe deg med å bruke våre nettsider og bedre skreddersy våre tjenester til dine interesser. Ved videre bruk av våre nettsider er bare teknisk nødvendige Cookies angitt, med aksept blir alle Cookies (også markedsføring av Cookies) satt. Ditt samtykke er frivillig og kan tilbakekalles når som helst i fremtiden.

Ytterligere informasjon finnes i vår personvernerklæring.

Aksepterer

Norwegian Agro Machinerys personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Norwegian Agro Machinery samler inn og bruker personopplysninger.

Norwegian Agro Machinery, ved Espen Syljuåsen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Personopplysninger er informasjon som angår de personlige eller objektive forholdene til et bestemt eller identifiserbart individ. Dette inkluderer all informasjon som kan brukes til å bestemme identiteten din, f.eks. ditt navn, adresse, postadresse og telefonnummer. Informasjon som ikke kan knyttes til identiteten din (for eksempel statistiske data angående bruk av nettsteder) betraktes ikke som personopplysninger. Generelt kan du bruke nettstedet til Norwegian Agro Machinery uten å avsløre identiteten din.

Behandling av personopplysninger på claas.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Norwegian Agro Machinerys behandlinger av personopplysninger på claas.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å be om et tilbud. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Din informasjon er lagret av CLAAS KGaA Germany på spesielt beskyttede servere. Gjennom hensiktsmessige tekniske og organisatoriske midler er data på disse serverne beskyttet mot tap, ødeleggelse, tilgang, modifikasjon eller deling av uautoriserte personer. Tilgang til dine data er kun begrenset til et lite antall autoriserte personer. Slike personer er ansvarlige for den tekniske, forretningsmessige eller redaksjonelle støtten til servere. Til tross for vanlige kontroller er det imidlertid ikke mulig å garantere fullstendig beskyttelse mot alle mulige farer.

Norwegian Agro Machinerys databehandler er Dialecta kommunikasjon, og er vår markedspartner og leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. CLAAS KGaA Germany er vår driftsleverandør for claas.no.

Det er kun Norwegian Agro Machinery, Dialecta kommunikasjon og CLAAS KGaA Germany som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Norwegian Agro Machinery, Dialecta kommunikasjon og CLAAS KGaA Germany regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Overføringen online av nettsteddata og dine opplysninger på nettsiden til Norwegian Agro Machinery er generelt ikke kryptert. Det kan derfor være mulig for tredjeparter å se og / eller få tilgang til overførte data. Norwegian Agro Machinery anbefaler at du husker dette når du bestemmer om og hvilke data som skal overføres online.

Norwegian Agro Machinery bruker dine personlige data utelukkende for å svare på dine henvendelser og / eller behandle dine forespørsler og for den tekniske administrasjonen av sine nettsider. Først hvis du har gitt Norwegian Agro Machinery ditt uttrykkelige samtykke til markedsføringsaktiviteter, vil Norwegian Agro Machinery også bruke dataene dine til markedsføringsformål som angitt. I forbindelse med henvendelser om tjenester som leveres av våre forhandlere, vil henvendelsen bli direkte videresendt til aktuell forhandler. Norwegian Agro Machinery vil ikke videresende dine data til tredjeparter for andre formål, spesielt reklame, uten ditt uttrykkelige samtykke. Hvor Norwegian Agro Machinery er bundet av juridisk eller juridisk grad, kan bedriften overføre dataene dine til relevante forespørende avdelinger eller organisasjoner.

Nettstatistikk

Norwegian Agro Machinery samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på claas.no med Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Vår Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Norwegian Agro Machinery til andre aktører enn vår markedspartner.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på claas.no:

  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.
  • Vår publiseringsløsning (Core media studio) plasserer også to informasjonskapsler på din maskin disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.
  • Facebook pixel: Med remarketingfunksjonen i Facebook når vi ut til folk som har besøkt nettstedet claas.no tidligere, og vil kunne få vist annonser til disse personene
  • Google remarketing: Med remarketingfunksjonen eller «Lignende målgrupper»-funksjonen i AdWords når vi ut til folk som har besøkt nettstedet claas.no tidligere, og vi vil kunne få vist annonser disse personene.
  • Tredjepartsleverandører, medregnet Google og Facebook, viser annonsene våre på nettsteder på Internett.
  • Tredjepartsleverandører, medregnet Google og Facebook, bruker informasjonskapsler for å vise annonser på grunnlag av tidligere besøk på nettstedet claas.no
  • Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du kan også velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvalgsiden for Network Advertising Initiative.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Noen vedvarende informasjonskapsler brukes også til å gjøre det mulig for Norwegian Agro Machinery å gjenkjenne deg ved neste besøk.

 

De fleste nettlesere er satt opp for å godta informasjonskapsler automatisk. Du kan imidlertid deaktivere lagring av informasjonskapsler eller konfigurere nettleseren din til å varsle deg når informasjonskapsler sendes.

 

 

Webtrends

Nettstedet bruker webanalyseværktøy fra Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com). Disse er utformet slik at bruken av nettstedet kan analyseres. Når du besøker www.claas.no, samles og analyseres informasjon fra nettleseren din av Webtrends. Dataene samles ved hjelp av web beacons, innebygd på nettsidene og ved bruk av informasjonskapsler. Dataene som samles inn, som utelukkende er lagret på IT-systemer i Tyskland, brukes til å opprette anonyme bruksprofiler som brukes som grunnlag for nettstedstatistikk. Individuelle brukere er imidlertid ikke personlig identifisert, og informasjon er ikke knyttet til andre data. Hvis du ønsker det, kan du motsette seg eventuelle fremtidige data som samles inn og lagres av Webtrends når som helst.

 

Be om tilbud

På nettsiden kan du fylle ut et skjema for å be om tilbud. Vi ber da om kontaktinformasjon. Informasjonen du sender inn vil bli delt med aktuelle forhandlere. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.

 

Be om prøvekjøring

På nettsiden kan du fylle ut et skjema for å be om prøvekjøring. Vi ber da om kontaktinformasjon. Informasjonen du sender inn vil bli delt med aktuelle forhandlere. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.

 

E-post og telefon

Norwegian Agro Machinery benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling kan arkiveres.

Norwegian Agro Machinerys medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Norwegian Agro Machinery har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Norwegian Agro Machinerys systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Norwegian Agro Machinery ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: essy@na-machinery.no
Telefon: +47 411 26 415
Postadresse: Hovinmovegen 4, 2060 Gardermoen